Inschrijven padellessen

INSCHRIJFFORMULIER PADELTRAINING

Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres:…………………………………………………………….. Postcode:……………………………Woonplaats:…………………….
Telefoonnummer:……………………………………………Email:…………………………………………………………………………….
Geboortedatum:………………………………………………Niveau:…………………………………………………………………………
Beschikbaarheid: Dinsdagavond…..…………………………….Woensdagavond….………………………………………
Donderdagavond….…………………………Vrijdagavond……………………………………………….
Zaterdag tussen 9-13uur……………………………………………………………………………………….

Ditmaal zijn er 2 keuzemogelijkheden;
1. 8 vervolglessen waarin de belangrijkste slagen ( Bandeja, lob, het spelen met slice, gebruik vd glaswanden en draaien ) worden getraind. Daarnaast gaan we wederom wat verder in op tactische elementen. Kosten €95,- (Groepsgrootte 4)
2. 16 vervolglessen waarin bovenstaande zaken ook worden getraind, alleen wat uitgebreider en er voor wat meer continuïteit word gekozen!! Kosten €190,- (Groepsgrootte 4)

(Betaling in 2x is ook mogelijk). Geef dit van te voren even duidelijk aan.

Bij inschrijving van de lessen geef je tevens akkoord op onderstaande Lesreglement!
• Een lesuur duurt 60 minuten, ½ lesuur duurt 30 minuten
• De les gaat altijd door, tenzij de trainer afbelt of afmeldt via whatsapp.
• Als je je zelf afmeld, vervalt het recht van inhalen, waar mogelijk zal de trainer proberen een alternatief aan te bieden.
• De trainer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele blessures/ongevallen.
• Als er door weersomstandigheden niet gepadeld kan worden op de banen of om andere redenen de lessen niet kunnen doorgaan dan gelden de volgende regels:
o De eerste keer wordt de les ingehaald.
o De tweede keer vervalt de les.
o De derde keer word de les ingehaald.
o De vierde keer vervalt de les.
o Mocht dit binnen een lesperiode vaker dan twee keer voorkomen, word in overleg gekeken naar inhaalmogelijkheden/alternatieven.

Neem voor vragen contact op met; Alexander Postma
06-20865258 of mail naar info@racketsportsalexander.nl